UO > About > Organizational Structure > Facilities > University Library

Denisa Tkačíková


Academic degree, name, surname:Mgr. Denisa Tkačíková
Room, floor, building: UK 205, Building UK
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: University Library
Phone number, mobile: +420 553 46 1236
E-mail:
Personal website:No record found.Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OBRAZ OBDOBÍ 'SOCIALISMU' v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU 'SOCJALIZMU' w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Year: 2016
ediční a redakční práce

Román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera v perspektivě paměťových studií
Denisa Tkačíková
Year: 2016
stať ve sborníku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
stať ve sborníku

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová, Šárka Holaňová, Denisa Tkačíková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Year: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.No record found.

social hub